Kontakt

Västsvensk Arkeologi

Kontakta oss

 

Vill du komma i kontakt med föreningen angående vår verksamhet eller för att bli medlem kan du i första hand höra av dig till Anna eller Annelie, vilka är verksamhetsledare för föreningen.

 

Postadress:

Föreningen Västsvensk Arkeologi

Hamngatan 3

531 34 Lidköping

 

Mailadresser:

Anna Nyqvist Thorsson: anna.nyqvistthorsson@vastsvenskarkeologi.se

Annelie Nitenberg: annelie.nitenberg@vastsvenskarkeologi.se

 

Telefonnummer:

Anna Nyqvist Thorsson, 0701-77 22 12

Annelie Nitenberg, 0706-74 66 88

 

Vacker vårbild från gravfältet i Sunnerby. Foto: Karin Månsson.

Anställda

 

I föreningen är i dagsläget Anna Nyqvist Thorsson och Annelie Nitenberg anställda. Anna och Annelie arbetar båda som arkeologer och projektledare för de båda arkeologiska forskningsprojekten "Sunnerbyprojektet" och "Lidköping - staden mellan broarna". Anna arbetar vidare med en doktorsavhandling som berör sociala aspekter av medeltida gravhällar kallade liljestenar och stavkorshällar. Annelie projektleder även barnteaterprojektet "Odens öga" samt arbetar med sitt avhandlingsprojekt "Härskaridentiteter i liv och död. Maktuttryck och maktstrategier under vendel- och vikingatid i Västergötland".

Styrelse

 

Vid föreningens årsmöte bestämdes sammansättningen av föreningens styrelse för 2017 enligt följande:

 

Ordförande: Anna Nyqvist Thorsson

Vice ordförande: Annika Fredriksson

Sekreterare: Catharina Holmstrand

Kassör: Annelie Nitenberg

Ledamot: Bibbi Andrén

Ledamot: Hans-Göran Malm

Ledamot: Ingmar Holmstrand

Suppleant: Vakant

Annelie Nitenberg, verksamhetsledare

och arkeolog.

 

annelie.nitenberg@vastsvenskarkeologi.se

Mobil: 0706- 74 66 88

Anna Nyqvist Thorsson, verksamhetsledare och arkeolog.

 

anna.nyqvistthorsson@vastsvenskarkeologi.se

Mobil: 0701-77 22 12

Copyright © All Rights Reserved