Hem

VÄSTSVENSK ARKEOLOGI

Vi forskar och sprider kunskap om den västsvenska historien!

DETTA GÖR VI


Västsvensk arkeologi verkar för kunskapsuppbyggnad och förmedling av framför allt västsvensk förhistoria och äldre historia. Detta gör vi bland annat genom att bedriva forskningsprojekt, jobba med manusproduktion åt museer, producera vetenskapliga och populärvetenskapliga skrifter, hålla föredrag och guidningar samt bedriva pedagogisk verksamhet mot samhällets små!

Forskning

Förmedling och pedagogik

Uppdrag

KOMMANDE EVENEMANG


Här fyller vi på med våra publika evenemang och andra viktiga händelser. Välkommen att delta!

Arkeologidagen 2022

Sista söndagen i augusti varje år anordnar Riksantikvariet evenemanget Arkeologidagen. Landets alla arkeologer bjuds in för att delta med olika evenemang. I år planerar vi att förlägga vår Arkeologidag i Skalunda på Kålland. Vi återkommer längre fram med program och mer information.


Skalunda – hövdingasäte och storhögsbygge i yngre järnålder

Skalunda, idag en liten by nära Vänern i Västergötland, ruvar på spännande historier från det förflutna. Här finns Skalundahögen som är Västsveriges största gravhög och här finns också Kung Skjolms gravhög. Men äldre kartor och muntliga traditioner berättar om flera stora och monumentala gravhögar som borta. Arkeologerna letar nu efter spåren av en av dessa storhögar och efter gårdsbebyggelsen, hövdingasätet, där Skalundas ledare och elit verkade i en tid för mer än tusen år sedan.


Vill du bli medlem i Västsvensk arkeologi?


Föreningen bildades 2009 och har sitt säte i Lidköping. Vill du stötta eller vara delaktig i vår verksamhet så kan du bli medlem. Medlemsavgiften är 100 kr per år. Skriv in din epostadress i formuläret nedan för medlemskap. I och med detta godkänner du att dina kontaktuppgifter sparas i föreningens digitala medlemsregister. Uppgifterna raderas när du inte önskar vara medlem längre.