Aktuellt

 Västsvensk Arkeologi


Aktuellt 2020

4/5. Vi startar upp årets inventering av gravmonument från medeltiden. Projektet stöds av

Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Harald och Gustaf Ekmans Stiftelse och Kungl. Vitterhetsakademien.


20/5. Slutseminarium vid Göteborgs universitet för Anna Nyqvist Thorsson med doktorsavhandlingen När andra ser - monument, social praktik och aktörskollektiv under 1100- och 1200-talen i Vänerlandskapet. Skuggopponent är Hanna Menander (Arkeologerna, Lund). Seminariet hålls digitalt via zoom.Gavelkors från ett flerdelat gravmonument, 1200-tal. Lindärva kyrka, Västergötland. Foto: Annelie Nitenberg.

Program 2019

20/11. Föredrag. Vänermusei vänner, Vänermuseet.


27/10. Föredrag Härskare i liv och död. Marks fornminnesförening.


25/9. Föredrag Från storhög till korsprydda gravmonument. Humanistiska föreningen, Västergötlands museum.


24/5. Disputation. Annelie Nitenberg försvarar  doktorsavhandlingen Härskare i liv och död. Social exklusivitet och maktstrategi i Vänerbygd i yngre järnålder vid Göteborgs universitet.


28/3. Föredrag om utgrävningarna i Lidköping, Vänermuseet.


22/2. Föredrag Kung Hägge, Västsvenska arkeologidagen, Göteborgs universitet.Program 2018


Vecka 22-26 samt vecka 34-39. GUIDNINGAR kl. 14:00 varje torsdag på utgrävningsplatsen i kvarteret Bofinken (maj/juni) samt på Gamla stadens torg (augusti/september). Samling: Vid fontänen på Gamla stadens torg framför Lidbeckska huset. I samarbete med Vänermuseet och Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden.


26 och 27/6. ARKEOLOGISKOLA  i centrala Lidköping. Följ med arkeologerna och gräv fram Lidköpings äldsta historia. Leta efter fynd och prata om vår historia. Max 20 barn.

Ålder: Från 6 år

Tid: 14:00 - 16:00

Plats: Samling på Gamla stadens torg i parken vid fontänen , för en gemensam promenad till utgrävningsplatsen.

Anmälan: Via telefon 0510-77 00 95 (Vänermuseet)

Arrangör: Västsvensk arkeologi i samarbete med Lidköpings kommun och Vänermuseet.


28 juli. KULTURBRON. Guidning på utgrävningsplatsen kl. 11:00. Samling vid fontänen på Gamla stadens torg framför Lidbeckska huset. Arrangör: Lidköpings kommun.  Västsvensk arkeologi i samarbete med Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden.


26 augusti. ARKEOLOGIDAGEN. Sökandet efter Lidköpings äldsta historia.

Arkeologer från Västsvensk arkeologi/Göteborgs universitet söker spår efter det äldsta Lidköping. Följ med på guidning av utgrävningsplatsen och prova på att själv vara arkeolog. Arrangör: Riksantikvarieämbetet. Västsvensk arkeologi i samarbete med Vänermuseet och Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden.


Tid: 11:00 - 15:00

Program: I den officiella historieskrivningen börjar Lidköpings historia först på 1400-talet  i och med att stadens borgare erhåller ett stadsprivilegiebrev från kungen. Marinarkeologiska upptäckter har emellertid visat att det fanns en bro över Lidan redan på vikingatiden! Få fynd har dock gjorts på land från den äldsta brons tid. Arkeologerna söker nu efter spår som kan berätta om Lidköpings äldsta historia – vilka aktiviteter som ägt rum invid den vikingatida bron och de broar och den kaj som sedan byggs under den tidiga medeltiden och vilka människor som verkat och rört sig i anslutning till Lidan.


Hålltider för programpunkter under Arkeologidagen:

11:00 - 11:30 Guidning av utgrävningsplatsen

11:30 - 12:30 Prova-på-aktivitet

13:30 - 14:00 Guidning av utgrävningsplatsen

14:00 - 15:00 Prova-på-aktivitet


23 september. AVSLUTNINGSGUIDNING. Vi summerar årets arkeologiska undersökningar. Kl. 15:00-16:00. Plats: Vid fontänen på Gamla stadens torg framför Lidbeckska huset. I samarbete med Vänermuseet och Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden.

Avhandlingen Härskare i liv och död av Annelie Nitenberg.

Dokumentation under utgrävningen vid S:t Nicolaikyrkan i Lidköping. Foto: Annelie Nitenberg.

Arkeologiskola. Foto: Anna Nyqvist Thorsson.

Lidköping och Lidan med S:t Nicolaikyrkan.

Foto: Annelie Nitenberg..

Program 2017


Vecka 21-27 samt vecka 33-37: GUIDNINGAR kl. 14:00 på utgrävningsplatsen vid Nicolaikyrkan i centrala Lidköping tisdagar, onsdagar och torsdagar (helgfri dag). Plats: Kyrkparken vid Nicolaikyrkan (Hamngatan 7). I samarbete med Vänermuseet och Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden.


17 juni. KULTURBRON. Guidning vid utgrävningsplatsen 11:00. Samling vid Torgbrons östra sida. Arr. Lidköpings kommun.  I samarbete med Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden.


17 augusti. ARKEOLOGISKOLA i centrala Lidköping för barn från 6 år. Var med och gräv fram Lidköpings äldsta historia! Kl. 16:30 - 18:00. Max 20 barn. Anmälan till Vänermuseet på telefon 0510-77 00 95. Gratis.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Söndagen den 27 augusti. ARKEOLOGIDAGEN: Sökandet efter Lidköpings äldsta historia.


Arkeologer från Västsvensk arkeologi/Göteborgs universitet söker spår efter det äldsta Lidköping. Följ med på guidning av utgrävningsplatsen och prova på att själv vara arkeolog. I samarbete med Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden.


Tid: 11:00 - 15:00

Program: I den officiella historieskrivningen börjar Lidköpings historia först på 1400-talet i och med i och med att stadens borgare erhåller ett stadsprivilegiebrev från kungen. Marinarkeologiska upptäckter har emellertid visat att broar över Lidan och en kajanläggning utmed östra strandbrinken funnits redan på 1100-talet. Få fynd har dock gjorts på land från de äldsta broarnas tid. Arkeologerna vill därför nu försöka hitta spår som kan berätta om Lidköpings äldsta historia – vilka aktiviteter som ägt rum invid broarna och kajen och vilka människor som verkat och rört sig i anslutning till Lidan.


Hålltider för programpunkter:

11:00 - 11:30 Guidning av utgrävningsplatsen

11:30 - 13:00 Prova-på-aktivitet

13:00 - 13:30 Guidning av utgrävningsplatsen

14:00 - 15:00 Prova-på-aktivitet


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 september. GUIDNING av utgrävningsplatsen vid Nicolaikyrkan i centrala Lidköping. Vi summerar årets arkeologiska undersökningar. Kl. 14:00-15:00. Plats: Kyrkparken vid Nicolaikyrkan (Hamngatan 7). I samarbete med Vänermuseet och Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden.


18 oktober. FÖRELÄSNING. Liljestenarna med sina anslående bilder av livsträd och slingrande rankor håller sitt grepp om vår fantasi och vår fascination. Genom dessa hällar av sandsten med sin speciella ornamentik anar vi något säreget och speciellt i Västergötlands medeltid. Det finns många tankar om hur vi ska förstå liljestenarna, men vad vet vi egentligen och vad kan de berätta om människorna i södra Vänerbygden under 1100- och 1200-talen? Utifrån den inventering som Vänermuseet genomfört pågår forskningen om liljestenarna. Arkeolog Anna Nyqvist Thorsson från Västsvensk arkeologi berättar mer om medeltidens gravmonument i allmänhet och liljestenarna i synnerhet. Plats: Vänermuseet. Tid: 18:00. Fri entré.

Norsk vikt i form av en häst från 12- eller 1300-tal hittad i Lidköping.

Foto: Västergötlands museum.

Gymnasieelever deltar i det arkeologiska arbetet. Foto: Anna Nyqvist Thorsson.

Program 2016


19 april. Årsmöte i föreningen. Alla medlemmar välkomna på årsmöte på Hamngatan 3 kl. 17:30.

1 juni. Projektstart Lidköping - staden mellan broarna. Vi söker spåren efter Lidköpings äldsta historia.


13 juni. Föredrag om sommarens och höstens arkeologiska utgrävning i centrala Lidköping. Föreningens arkeologer berättar om var och varför utgrävningen ska äga rum, vad vi idag vet om Lidköpings äldsta historia och vilken ny kunskap utgrävningen förhoppningsvis kan ge. Kl. 18:30 på Vänermuseet. Entré 40 kr, barn gratis.


18 juni. Vattenfesten i Lidköping. Föreningens arkeologer berättar om sommarens och höstens utgrävning vid Nicolaikyrkan och Älvbrinken. Guidning kl. 11:00 samt 13:00. Samling på östra sidan om Torgbron. Guidningen tar ca 45 minuter. Fri entré.


1 augusti. Utgrävningarna inom Projekt Lidköping - staden mellan broarna inleds och pågår fram till den 30 september.


5 augusti. Guidning av utgrävningen vid Älvbrinken kl. 14:00. Fri entré.


10 augusti. Guidning av utgrävningen vid Älvbrinken kl. 14:00. I samarbete med Vänermuseet. Fri entré.


v. 33-39. Dagliga guidningar av utgrävningarna vid Älvbrinken och vid Nicolaikyrkan måndag - fredag kl. 14:00.

I samarbete med Vänermuseet. Fri entré.


25 augusti. Arkeologiskola för dig mellan ca 9 och 13 år i centrala Lidköping. Var med och gräv fram Lidköpings äldsta historia! Kl. 17:00 - 19:00. Max 20 barn. Anmälan till Vänermuseet på telefon 0510-77 00 95. Gratis.


Söndagen den 28 augusti. Arkeologidagen. Utgrävningen i Lidköping öppen för guidning och prova-på aktiviteter kl. 11:00-16:00.


Söndagen den 11 september 14:00-16:00. Offerkällor, gravhögar och kristen stormannamiljö. Kulturvandring i natursköna Lunnelids naturreservat i Råda, Lidköpings kommun. Föreningens arkeologer guidar. Medtag fikakorg för gemensam paus under vandringen. Samling på parkeringen vid Lunnelid. Arrangör: Västkuststiftelsen. Gratis.


Tisdagen den 13 september 18:30. Föreningens arkeologer föreläser om sommarens utgrävning i Lidköping vid Nicolaikyrkan och älvbrinken. Plats: Nicolaigården. Arrangör: Lidköpings församling.


14 september. Ungdomskväll på arkeologisk utgrävning i Lidköping! Prova-på-arkeologi för dig mellan ca 15 och 18 år. Kl. 17:00 - 19:00. Max 20 ungdomar. Anmälan till Vänermuseet på telefon 0510-77 00 95. Gratis.


2015

Ett mordmysterium på Traneberg

Lördagen den 24 oktober är det dags för föreningens höstexkursion. Denna gång besöker vi Tranebergs herrgård och S:ta Marie kapell på Kållandsö för att tillsammans nysta i ett 200 år gammalt mordfall - det s.k. Tranebergsmysteriet! Vi möts 14:00 vid ladugården. Exkursionen är till för föreningens medlemmar, men nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna. 1814 försvann Karl Svante Ulfsparre spårlöst. Femtio år senare hittades ett skelett i en grusås utanför herrgårdens trädgård. Omedelbart började spekulationerna om detta kunde vara Ulfsparrens kvarlevor. I mordmysteriet figurerar lagman von Becker på Traneberg liksom trädgårdsmästaren Wallroth, vilka ansetts vara skyldiga till mordet. Föreningen undersöker möjligheter att genom arkeologisk metod nysta vidare i omständigheterna kring Ulfsparrens försvinnande och fyndet av skelettet i grusåsen.

Medtag fikakorg!

Sóley Danielsen spelar hövdingadottern Tóra i den färöiska versionen av Odens Öga.

Foto: Finnur Justinussen.

Vikingatida kvinna begravd vid kyrkan i Varnhem. Två glasflusspärlor hittades på kvinnans bröstkorg.

Foto: Anna Nyqvist Thorsson.

Hällristning i form av ett skepp i Otterstad.

Foto: Annelie Nitenberg.

Magnus Palm i barnteaterpjäsen "Odens öga". Foto: Katarina Kresak, Nya Lidköpings Tidningen.

Ekebo, Kållandsö. Foto: Annelie Nitenberg.

Levene Äng. Foto: Annelie Nitenberg.

Odins Öga spelas på Färöarna i sommar!

Föreningens barnteaterpjäs Odens Öga, som bygger på utgrävningarna i Sunnerby, turnerar på Färöarna i sommar.


Föreningens arkeologer gräver i Varnhem

Under vecka 26 och 27 är det utgrävningar av boplats och gravar i Varnhem i Västergötland. Västergötlands museum och Göteborgs universitet  håller fältkurs för 60 arkeologistudenter från universitetet och föreningens båda arkeologer Annelie Nitenberg och Anna Nyqvist Thorsson är inkallade som lärare för dessa tillsammans med personal från de båda ovannämnda institutionerna.


Arkeologidag i Otterstad

Onsdagen den 27 maj inbjuder Föreningen Västsvensk Arkeologi och Sunnersbergs församling till en arkeologidag i Otterstad på Kållandsö. Aktiviteterna under dagen är öppna för allmänheten och kostnadsfria.


Program

10.00-11.15: Historisk vandring.

Vi startar vid Otterstad kyrka och tar avstamp i den kristna begravningsseden och kristendomens införande i vårt område. Därefter vandrar vi bort till de förhistoriska gravarna vid Backa för att prata om förkristna begravningsseder. På vägen tillbaka undersöker vi hällristningarna vid kyrkan. Vandringen är anpassad för barn från 9 år och uppåt. Guider är arkeologen Annelie Nitenberg samt prästen Sophia Sahrin Granevik.


12.30-13.00 samt 18.30-19.00: Vikingasagan Odens Öga.

I Otterstads församlingshem ges familjeteaterpjäsen Odens Öga. Pjäsen bygger på de arkeologiska utgrävningarna i Sunnerby kryddad med nordisk mytologi och en gnutta fantasi. Alla välkomna, även vuxna utan sällskap av barn!


19.00-20.00: Föreläsning om utgrävningarna i Sunnerby.

Arkeologerna Anna Nyqvist Thorsson och Annelie Nitenberg berättar om de senaste forskningsrönen från de arkeologiska undersökningarna i Sunnerby på Kållandsö. Målgruppen är vuxna.


Varmt välkomna!


Vid frågor kontakta Annelie Nitenberg på 0706-74 66 88.


Guidning av  Stenhusbacken, Fröslunda på Kålland

 

Söndagen den 10 maj 11:00 guidar arkeolog Annelie Nitenberg på Stenhusbacken. På Stenhusbacken finns ett stort gravfält med gravar från neolitikum fram tom yngre järnålder. Bland gravarna finns även fossila åkrar och alldeles i närheten av gravfältet hittades de berömda Fröslundasköldarna, ceremonisköldar av brons från bronsåldern. Guidningen är en del av Sunnersbergsdagen som arrangeras av Tolsjö bygdegårdsförening.  Samling  på parkeringen vid Stenhusbacken.


Utflykt till Ekebo, Kållandsö

Tisdagen den 5 maj  åker föreningen på utflykt till  gården Ekebo på Kållandsö. Gården har en välbevarad miljö från 1700-talet och är idag ett byggnadsminne. Ett gästgiveri fanns här i forna tider. Vi blir guidade av gårdens ägare Sara Roland som också är byggnadsantikvarie.  Föreningen hälsar gamla så väl som nya medlemmar välkommna! Vi träffas 17:30 på Ekebo. Medtag gärna fikakorg.


Historisk vandring i rikt kulturlandskap

Guidning söndagen  den 3 maj 14:00-16:00. Levene äng står i  sin bästa vårprakt  under de höga lövträden och tillsammans vandrar vi genom landskapet för att leta efter spåren efter de människor som under  järnålder och medeltid levde och dog här. Spåren är rikliga efter begravningar, jordbruk och boskapsskötsel.  Levene omnämns också i våra äldsta skriftliga källor som platsen där kung Stenkil, grundare till den stenkilska  ätten och en av våra första kungar, bodde och hade sin kungsgård. Ta med fikakorg för gemensam paus  under vandringen. Vandringen sker i kuperad terräng.   Samling på parkeringen vid ängen.  Guidningen arrangeras av Västkuststiftelsen och är kostnadsfri (www.vastkuststiftelsen.se).  Guide är arkeolog Annelie Nitenberg.


Guidning av  Stenhusbacken, Fröslunda på Kålland

Onsdagen den 29 april guidar arkeolog Annelie Nitenberg på Stenhusbacken. På Stenhusbacken finns ett stort gravfält med gravar från neolitikum fram tom yngre järnålder. Bland gravarna finns även fossila åkrar och alldeles i närheten av gravfältet hittades de berömda Fröslundasköldarna, ceremonisköldar av brons från bronsåldern. Guidningen hålls för föreningen Vänermuseivänner och  de hälsar så väl gamla som nya medlemmar välkomna på guidningen.  Samling  18:00 på Vänermuseets parkering för gemensam avfärd.


En praktfull hövdingabegravning  i Sunnerby på Kållandsö

 

Torsdagen den 23 april 18:00 håller arkeolog Annelie Nitenberg föredrag och visar bilder från utgrävningen av Kungshögen, en vendeltida  praktgrav från 600-talet. Fördraget arrangeras av Vänermuseet. För mer info se www.vanermuseet.se.


Stipendium till föreningens arkeologer

Föreningens båda arkeologer Annelie Nitenberg och Anna Nyqvist Thorsson  utsågs till årets stipendiater av föreningen Vänermusei vänner.  Stipendiet bestod av diplom samt   

5 000 kr vardera och delades ut vid Vänermusei vänners årsmöte i mars 2015.


Copyright © All Rights Reserved