Kontakt

 Västsvensk Arkeologi

Kontakta oss


Vill  du komma i kontakt med Västsvensk arkeologi angående vår verksamhet eller för att bli medlem  kan du i första hand höra av  dig till  Anna eller Annelie, vilka är verksamhetsledare.


Postadress:

Västsvensk arkeologi

Hamngatan 3

531 34 Lidköping


Mailadresser:

Anna Nyqvist Thorsson: anna.nyqvistthorsson@vastsvenskarkeologi.se

Annelie Nitenberg: annelie.nitenberg@vastsvenskarkeologi.se


Telefonnummer:

Anna Nyqvist Thorsson, 0701-77 22 12

Annelie Nitenberg,  0706-74 66 88


Vacker vårbild från gravfältet i Sunnerby. Foto: Karin Månsson.

Anställda


I föreningen är i dagsläget Anna Nyqvist Thorsson och Annelie Nitenberg  anställda. Anna och Annelie arbetar båda som arkeologer och projektledare för de båda arkeologiska forskningsprojekten "Sunnerbyprojektet" och "Lidköping - staden mellan broarna". Anna arbetar vidare med en doktorsavhandling som berör sociala aspekter av  medeltida gravhällar kallade liljestenar och stavkorshällar. Annelie disputerade den 24 maj 2019 med sin doktorsavhandling "Härskare i liv och död. Social exklusivitet och maktstrategi i Vänerbygd under yngre järnålder".

Styrelse


Vid föreningens årsmöte bestämdes sammansättningen av föreningens styrelse för 2019 enligt följande:


Ordförande: Anna Nyqvist Thorsson

Vice ordförande: Annika Fredriksson

Sekreterare: Katarina Morén

Kassör: Annelie Nitenberg

Ledamot: Bibbi Andrén

Ledamot: Hans-Göran Malm

Ledamot: Inger Nyqvist

Suppleant: Vakant

Revisor: Åke Nyqvist

Annelie Nitenberg, verksamhetsledare

och arkeolog.


annelie.nitenberg@vastsvenskarkeologi.se

Mobil: 0706- 74 66 88

Anna Nyqvist Thorsson, verksamhetsledare och arkeolog.


anna.nyqvistthorsson@vastsvenskarkeologi.se

Mobil: 0701-77 22 12

Copyright © All Rights Reserved