Böcker och rapporter

BÖCKER OCH RAPPORTER

Är du intresserad av arkeologi och historia?


Köp böcker och rapporter från oss!

HUS OCH HALL VID VÄNERNS STRAND

 Arkeologisk undersökning av en boplats från järnålder och medeltid, RAÄ Otterstad 386, Västergötland

 

Rapport av Annelie Nitenberg och Anna Nyqvist Thorsson. 492 sidor inkl. bilagor. Mjuk pärm.


Pris 120 kr + fraktSKALUNDA I MONUMENTENS TID

Arkeologisk undersökning på Skalunda 5:11, RAÄ L2021:5992, Lidköpings kommun, Västergötland

 

Rapport av Annelie Nitenberg, Anna Nyqvist Thorsson och Karin Egnell. Endast digital version.

SKALUNDA I MONUMENTENS TID
Metalldetektorundersökning på Skalunda 5:11
inom fornlämningsområde för RAÄ L1961:4118, Lidköpings kommun, Västergötland


Rapport av Annelie Nitenberg. Endast digital version.

NÄR ANDRA SER

Gravmonument, social praktik och aktörskollektiv under 1100- och 1200-talen i Vänerlandskapet


Doktorsavhandling av Anna Nyqvist Thorsson, Göteborgs universitet. 565 sidor inkl. bilagor. Mjuk pärm.


Slut i lager!

TRE GRAVAR OCH HUNDRA PRAKTIKER - undersökning av Kungshögen och två mindre gravar från vendeltidens Sunnerby


Rapport om 511 sidor inklusive bilagor över gravfältsundersökningarna i Sunnerby på Kållandsö, Västergötland. Mjuk pärm.


Pris 120 kr + frakt

HÄRSKARE I LIV OCH DÖD

Social exklusivitet och maktstrategi i Vänerbygd under yngre järnålder


Doktorsavhandling av Annelie Nitenberg, Göteborgs universitet. 450 sidor inklusive bilagor.


Pris 120 kr + frakt

S:TA KATARINE KAPELLPLATS 

Arkeologisk undersökning av RAÄ Otterstad 48:1


Rapport om 328 sidor inklusive bilagor över undersökningen av en medeltida kyrka i Sunnerby på Kållandsö, Västergötland. Mjuk pärm.


Pris REA 60 kr (tidigare 120 kr) + frakt

LILJESTENAR OCH STAVKORSHÄLLAR

Kulturmöten och social praktik i tidig medeltid


Licentiatavhandling av Annelie Nitenberg, Göteborgs universitet. 220 sidor inklusive bilagor. Hård pärm.


Pris REA 60 kr (tidigare 120 kr) + frakt

LILJESTENAR OCH STAVKORSHÄLLAR

Katalog


Katalog över alla liljestenar och stavkorshällar utifrån Vänermuseets inventeringsprojekt. 568 sidor. Hård pärm.


Pris REA 60 kr (tidigare 120 kr) + frakt