Böcker och rapporter

BÖCKER OCH RAPPORTER

Är du intresserad av arkeologi och historia?


Köp böcker och rapporter från oss!

SKALUNDA I MONUMENTENS TID
Metalldetektorundersökning på Skalunda 5:1
inom fornlämningsområde för RAÄ L1961:4118, Lidköpings kommun, Västergötland


Rapport av Annelie Nitenberg. Endast digital version i nuläget.

När andra ser

Gravmonument, social praktik och aktörskollektiv under 1100- och 1200-talen i Vänerlandskapet


Doktorsavhandling av Anna Nyqvist Thorsson, Göteborgs universitet. 565 sidor inkl. bilagor. Mjuk pärm.


Pris 120 kr + frakt

Tre gravar och hundra praktiker - undersökning av Kungshögen och två mindre gravar från vendeltidens Sunnerby


Rapport om 511 sidor inklusive bilagor över gravfältsundersökningarna i Sunnerby på Kållandsö, Västergötland. Mjuk pärm.


Pris 120 kr + frakt

Härskare i liv och död

Social exklusivitet och maktstrategi i Vänerbygd under yngre järnålder


Doktorsavhandling av Annelie Nitenberg, Göteborgs universitet. 450 sidor inklusive bilagor.


Pris 120 kr + frakt

S:ta Katarine kapellplats Arkeologisk undersökning av RAÄ Otterstad 48:1


Rapport om 328 sidor inklusive bilagor över undersökningen av en medeltida kyrka i Sunnerby på Kållandsö, Västergötland. Mjuk pärm.


Pris REA 60 kr (tidigare 120 kr) + frakt

Liljestenar och stavkorshällar

Kulturmöten och social praktik i tidig medeltid


Licentiatavhandling av Annelie Nitenberg, Göteborgs universitet. 220 sidor inklusive bilagor. Hård pärm.


Pris REA 60 kr (tidigare 120 kr) + frakt

Liljestenar och stavkorshällar

Katalog


Katalog över alla liljestenar och stavkorshällar utifrån Vänermuseets inventeringsprojekt. 568 sidor. Hård pärm.


Pris REA 60 kr (tidigare 120 kr) + frakt