Skolprogram

SKOLPROGRAM

STENHUSBACKEN


Bland hällkistor, domarringar och högar...

Stenhusbacken ligger naturskönt på Kålland nära Fröslunda gård. Här finns ett stort gravfält med runt 100 gravar från sten-, brons- och järnålder, fossil åkermark och en väderkvarn. Det var också här de berömda Fröslundasköldarna hittades, 18 stycken praktfulla ceremonisköldar från bronsåldern som för ca 3 000 år sedan offrades i en grund Vänervik!


Västsvensk arkeologi erbjuder skolor ett skolprogram på Stenhusbacken som främst riktar sig till årskurs 3-4, men naturligtvis är vi flexibla och kan anpassa programmet för andra åldersgrupper. Upplägget av programmet kan även skräddarsys utifrån era önskemål och är också lite beroende på om ni kommer en klass eller flera. Moment som kan ingå är:


  • Guidning 1 timma per klass/grupp gravfält med arkeolog. Eleverna får lära sig läsa av landskapet för att hitta spår av mänsklig aktivitet från det förflutna. Vi diskuterar hur historisk kunskap skapas, begravningspraktiker, odling, omvandling av landskapet, religiösa föreställningar och kulturkontakter.
  • Lek, exempelvis Rövkroksturnering, brännboll eller tipspromenad.
  • Visning av väderkvarnen. Visning av kvarnen sker i samarbete med annan aktör i mån av möjlighet.

Program


Programmet berör aspekter som:

 • Olika typer av förhistoriska gravar
 • Begravningspraktiker under sten- brons- och järnålder
 • Kristnandet och kristen begravningspraktik
 • Religiösa trosföreställningar
 • Odling
 • Kulturlandskapets förvandling
 • Källkritik och kunskapsproduktionPris


Kontakta oss för prisuppgift och bokning.