Om oss

OM OSS

VÄSTSVENSK ARKEOLOGI


är en ideell förening som verkar för allmännyttan genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning kring Västsveriges förhistoria och historia. Detta gör vi både med professionell personal och ideella krafter. Föreningen har två tillsvidareanställda arkeologer med kompetens på forskarnivå.


Föreningen har en relativt liten medlemsskara, men når med sin verksamhet ut till många barn, ungdomar och vuxna. Vi arbetar med bland annat pedagogisk verksamhet, föreläsningar, guidningar, exkursioner och forskning. Det gemensamma kulturarvet är vårt arbetsfält och vi vill fånga upp och berätta om det långa tidsdjupet. Vi verkar även för att alla ska få möjlighet att känna delaktighet och glädje i den kunskap vi bygger om vår historia!

MEDARBETARE

ANNELIE NITENBERG

VERKSAMHETSLEDARE OCH ARKEOLOG

Filosofie doktor i arkeologi


mobil : 0706 74 66 88


e-post : annelie.nitenberg@vastsvenskarkeologi.se

ANNA NYQVIST THORSSON

VERKSAMHETSLEDARE OCH ARKEOLOG

Filosofie doktor i arkeologi


mobil : 0701 77 22 12


e-post : anna.nyqvistthorsson@vastsvenskarkeologi.se