Om

 Västsvensk Arkeologi

Sommar på gravfältet i Sunnerby. Foto: Anna Nyqvist Thorsson.

Om föreningen


Västsvensk arkeologi bildades 2009 och har sitt säte i Lidköping. Vi är ca 25 medlemmar som förenas av vårt stora intresse för den västsvenska historien. Medlemsavgiften är 50 kr per år.Detta gör vi


För närvarande driver föreningen två arkeologiska forskningsprojekt, Sunnerbyprojektet och Lidköping - staden mellan broarna, i samarbete med Göteborgs universitet,  ett inventeringsprojekt rörande medeltida gravmonument, samt ett doktorandprojekt.  Vidare så har föreningen verksamhet gentemot skolor, grupper och allmänhet med pedagogiska lektioner, guidningar och föreläsningar.


Västsvensk arkeologi är öppen för alla och vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna. Internt inom föreningen har vi varje år ett årsmöte i mars och ett styrelsemöte under hösten. Vidare gör vi ett par utflykter varje år till historiskt intressanta platser i Västsverige.

Pedagogisk verksamhet


Vi erbjuder pedagogisk  verksamhet för  barn och ungdomar, från förskola upp till universitetsnivå. Föreningens arkeologer kan besöka er i klassrummet eller ha undervisning i en fornlämningsmiljö nära er. För mindre barn kan vi arrangera  en "arkeologisk provgropsundersökning" på skolan eller förskolan. Samtidigt som barnen får leta efter spår från det förflutna  berättar arkeologerna om arkeologi och förhistoria. Barnen får reflektera över hur vi  kan veta något om det som hände i förhistorien.

Guidning av hällristningslokalen i Sunnerby på Kållandsö.

Guidningar och föredrag

Föreningens arkeologer  håller guidningar i intressanta fornlämningsområden och kan bokas som föredragshållare i olika sammanhang. Exempel på lokaler för guidning är:


Sunnerby på Kållandsö - se under fliken Forskning.


Stenhusbacken på Kålland - gravfält och bronssköldar.


Levene Äng - välbevarad miljö från järnålder och medeltid.

                

Brunnsbo Äng - fornåkrar, fägata, huslämningar och gravar. 

Vi skräddarsyr


Utifrån era behov anpassar vi lektionen, föredraget eller guidningen. Kontakta oss för att diskutera era  önskemål.

Arkeologi i skolan. Föreningen har två anställda arkeologer som har utbildning på forskarnivå.

Barn får prova på arkeologi och lära om det förflutna.

Priser


Föreningen Västsvensk Arkeologi är skattebefriat och ingen moms läggs på priset. Här följer några prisexempel:


En lektionstimme i skolan: 600 kr + reseersättning

Föredrag för grupp: 2 000 kr + reseersättning


Vikingatida silveramulett hittad i Sunnerby.

Foto: Robert Bernhoft, Vänermuseet.

Subventioneras av Kultur i Väst


Kultur i Väst har godkänt Odens öga som professionell scenkonst och subventionerar kostnaden för pjäsen med 50%. Det betyder att du som beställare och arrangör inom Västragötalandsregionen endast betalar hälften av gaget. Se Kulturkatalogen Väst, http://www. kulturivast.se/kulturkatalogen/odens-oga.


Skapande skola


Vi har tagit fram ett koncept för Skapande skola där våra teaterkreatörer först framför pjäsen Odens öga och därefter får barnen själva vara med och skapa fortsättningen på den spännande vikingasagan. Upplägget anpassas efter era önskemål.

Kontakt


Vänd er i första hand direkt till Magnus Palm för frågor eller bokning av Odens öga.

Mail: info@teatertrollslanda.se

Mobil: 073-587 84 19

Odens öga - en vikingasaga som bygger på

arkeologisk forskning


Odens öga är en barnteaterpjäs som riktar sig till barn i åldrarna 8-12 år. Utgångspunkten  för pjäsen är en vikingatida silveramulett som påträffades  under en arkeologisk undersökning i Sunnerby på Kållandsö i Västergötland. Amuletten föreställer en människofigur som möjligen är asaguden Oden.


År 967 hemkommer vikingarna i Sunnerby efter ett lyckat vikingatåg. Sunnerbys hövding har emellertid dött i strid och dennes bror tar makten i Sunnerby. Sonen till den nye hövdingen får Odens öga, en magisk amulett, efter sin döde farbror. Amuletten kan skydda och hjälpa honom får han veta. Den gamle hövdingen begravs och den nye ordnar ett storslaget gravöl. Under natten försvinner den nye hövdingen spårlöst. Ett sändebud utsänd av kungen i Skalunda berättar att hövdingen tagits tillfånga och att en lösen krävs för att han ska släppas. Lösen är Sunnerbys krigare, hästar, skattgömma och skepp. Folket i Sunnerby är villrådiga, men hövdingasonen tänker ut en plan och ensam ger han sig iväg för att frita sin far. Men resan blir strapatsrik och farlig och som tur är har han Odens öga och med den får han hjälp av Oden och hans medhjälpare.

En barnteater för skola, museer, bibliotek och festivaler


Odens öga är en nyskriven vikingasaga baserad på arkeologiska fynd och fornnordisk mytologi. Föreställningen tar myten till hjälp för att sprida kunskap om vikingarnas liv och deras tankevärld. Pjäsen är producerad av Föreningen Västsvensk Arkeologi och manusförfattare är Dallas DeFee och Magnus Palm. Föreställningar ges i samarbete med Teater Trollslända.


Odens öga kan med fördel bokas av skolor, museer och bibliotek och av arrangörer som undervisar om eller på annat vis berör  vår förhistoria och vårt kulturarv.

Odens öga - en enmansteater där skådespelaren Magnus Palm spelar pjäsens samtliga sju roller. Här framförs pjäsen på Biblioteksscenen på Lidköpings Stadsbibliotek. Foto: Katarina Kresak, Nya Lidköpings Tidningen.

Copyright © All Rights Reserved