Crowdfunding

CROWDFUNDING

DU KAN VARA DELAKTIG I VÅR FORSKNING!


För dig som är extra intresserad av den västsvenska historien finns möjlighet att påverka att ny forskning blir gjord. Mer pengar ger oss arkeologer mer möjlighet att gräva djupare i den västgötska myllan!


Stöd våra projekt genom att sätta in pengar på vårt Bankgirokonto. Om du inte vill vara anonym publicerar vi ditt namn som bidragsgivare på hemsidan och i kommande publikationer!

LITET SOM STORT


Alla bidrag är välkomna från privatpersoner, föreningar, organisationer och företag!

DONERA


Bankgiro : 895-5312

Ange vilket projekt du vill stödja i samband med din donation.

STÖD VÅRA PROJEKT


Samtliga av våra forskningsprojekt är i behov av ytterligare medel och ditt bidrag gör skillnad. Pengar behövs till konservering av fynd, analyser av ben och växtfossil, dateringar av anläggningar, hyra av grävmaskin, rapportskrivning m.m.

SKALUNDA I MONUMENTENS TID

Under sensommaren/hösten 2021 planerar vi en mindre arkeologisk undersökning nära Kung Skjolms hög i Skalunda. På platsen har vi hittat många fina spännen och fibulor från romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid och vikingatid i ädla metaller liksom handelsvikter och balansvågar. I år kommer vi försöka lokalisera en tredje idag bortplöjd storhög liksom andra gravar och boplatslämningar.


För att detta ska bli av behöver vi ditt stöd till konservering av föremål, analyser av ben och växtfossil, dateringar av anläggningar, hyra av grävmaskin, arkeologernas löner m.m.


Vi stöttar projektet!

Agneta Berner, Bollebygd

Historieforum Västa Götaland

Per-Arne Ryderup, Trollhättan

Andreas Johansson, Vessigebro

Christina Gustavsson, Sunnersberg

Karl Johan Enström, Stockholm

Åke Svantesson, Stora Levene

Stefan Svensson, Trollhättan

Lina Lundgren, Lund


SUNNERBYPROJEKTET

Utgrävningsarbetet inom Sunnerbyprojektet är avslutat och två av tre rapporter är färdigställda. Det som kvarstår är det sista manusarbetet med den tredje rapporten, den över boplatsundersökningarna.


Ytterligare medel behövs nu för manusproduktion, redigering, layout och tryck. Självklart blir du eller din organisation namngiven i den tryckta publikationen som donator!

LIDKÖPING - STADEN MELLAN BROARNA

Utgrävningsarbetet inom projektet är avslutat, men fortfarande pågår bearbetning och rapportskrivning liksom manusproduktion av en populärvetenskaplig bok om Lidköpings historia.


Just nu önskar vi hjälp med kostnaden för att anlita en  konstnär som ska göra en illustration över den vikingatida bron som löpte över Lidan runt år 1000! Det blir en målning med fågelperspektiv där landskapet liksom bebyggelse, människor och djur framträder mot Vänern som fond.


Budget : 10 000 kr

DOKUMENTATION MEDELTIDA GRAVMONUMENT

Stor del av gravmonumenten inventerades och dokumenterades under 2019 och 2020, men fortfarande finns några kvar som vi ännu inte besökt. Dessutom har ett antal gravmonument fraktats till Stockholm och Historiska museet och dessa måste vi åka till för att få med i vår inventering.


Ytterligare medel behövs för dokumentationsarbetet, Stockholmsresan samt manusproduktion och framställan av en publikation - en katalog likt den vi gjorde över liljestenarna och stavkorshällarna.