Crowdfunding

CROWDFUNDING

DU KAN VARA DELAKTIG I VÅR FORSKNING!


För dig som är extra intresserad av den västsvenska historien finns möjlighet att påverka att ny forskning blir gjord. Mer pengar ger oss arkeologer mer möjlighet att gräva djupare i den västgötska myllan!


Stöd våra projekt genom att swisha eller sätta in pengar på vårt Bankgirokonto.

LITET SOM STORT


Alla bidrag är välkomna från privatpersoner, föreningar, organisationer och företag!

Swish


Swishnummer : 123 549 32 26

Ange vilket projekt du vill stödja i samband med din donation.

Bankgiro


Bankgiro : 895-5312

Ange vilket projekt du vill stödja i samband med din donation.

STÖD VÅRA PROJEKT


Samtliga av våra forskningsprojekt är i behov av ytterligare medel och ditt bidrag gör skillnad. Pengar behövs till konservering av fynd, analyser av ben och växtfossil, dateringar av anläggningar, hyra av grävmaskin, rapportskrivning m.m.

SKALUNDA I MONUMENTENS TID

Under sensommaren/hösten 2021 genomförde vi en mindre arkeologisk undersökning nära Kung Skjolms hög i Skalunda. På platsen har vi hittat många fina spännen och fibulor från romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid och vikingatid i ädla metaller liksom handelsvikter och balansvågar. Vi har ännu inte lokalisera den tredje storhögen som en gång stått på platsen, men vi har nu börjat finna spår av den boplats som genererat det exklusiva och rika fyndmaterialet vi hittat i området.


   
LIDKÖPING - STADEN MELLAN BROARNA

Utgrävningsarbetet inom projektet är avslutat, men fortfarande pågår bearbetning och rapportskrivning liksom manusproduktion av en populärvetenskaplig bok om Lidköpings historia.


Just nu önskar vi hjälp med kostnaden för att anlita en  konstnär som ska göra en illustration över den vikingatida bron som löpte över Lidan runt år 1000! Det blir en målning med fågelperspektiv där landskapet liksom bebyggelse, människor och djur framträder mot Vänern som fond.


Budget : 10 000 kr

DOKUMENTATION VÄSTSVERIGES MEDELTIDA GRAVMONUMENT

Stor del av gravmonumenten inventerades och dokumenterades under 2019-2021, men ett antal gravmonument har fraktats till Stockholm och Historiska museet och dessa måste vi åka till för att få med i vår inventering.


Ytterligare medel behövs för manusproduktion och framställan av en publikation - en katalog likt den vi gjorde över liljestenarna och stavkorshällarna.